Warning: Use of undefined constant fixed - assumed 'fixed' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/razypl/domains/jejnieruchomosc.pl/public_html/wp-content/themes/moments/header.php on line 64
class="header_container_fixed">

Jej Nieruchomość - Królowa wśród nieruchomości

Jej Nieruchomość wita Cię w swoim świecie

Testament a zachowek w świetle prawa

testament

Zazwyczaj wiele piszę o nieruchomościach i kwestiach związanych z ich zakupem czy aranżacją. Niewiele jednak mówię o kwestiach prawnych, chociażby tych, ważnych z punktu widzenia prawa spadkowego. To wielki smutek, gdy ktoś umiera. Niestety, biurokracja nawet w takich chwilach pozostaje bezlitosna. Owszem, w prostych przypadkach wiadomo kto dziedziczy po zmarłym, ale w przypadkach bardziej skomplikowanych do gry mogą wkroczyć zupełnie niespodziewane osoby. Dowiedzmy się zatem co nieco o testamencie oraz zachowku.

Ostatnia wola

Jako ostatnią wolę definiuje się decyzję spadkobiercy, czyli osoby rozrządzającej swoim majątkiem na wypadek śmierci, co do spadkobierców, czyli osób ten majątek dziedziczących. Sprawa to skomplikowana, bo nie zawsze chodzi jedynie o chęci. Niekiedy ostatnią wolę regulują normy prawne.

Testament

Testament stanowi dokument prawny, w którym spadkodawca konkretyzuje jacy spadkobiercy dziedziczą jego majątek. Tak więc określa on kto po kim dziedziczy. Chodzi o dowolne osoby, byle wymienione w dokumencie. Testament działa w stu procentach na zasadzie ostatniej woli.

Zachowek

Zachowek stanowi skonkretyzowany kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego. Tak więc przysługuje on spadkobiercom ustawowym. Chodzi o małżonków oraz dzieci i wnuki spadkodawcy. Zachowek działa na zasadzie dziedziczenia ustawowego.

Osoby, którym prawnie przysługuje zachowek

W gronie uprawnionych do otrzymania zachowku wymienia się następujące osoby:

 1. Najbliżej spokrewnione osoby w linii prostej-zstępnej, to znaczy dzieci i wnuki.
 2. Najbliżej spowinowacone osoby w linii bocznej, to znaczy małżonkowie.

W gronie nieuprawnionych do otrzymania zachowku, ale którym on jednak przysługuje, wymienia się następujące osoby:

 1. Potomstwo lub wnuki osoby wydziedziczonej bądź uznaną przez sąd za niegodną dziedziczenia.
 2. Potomstwo lub wnuki osoby, która zrzekła się kiedyś danego spadku.
 3. Potomstwo lub wnuki osoby porzucającej spadek, czasem również małżonkowie będący w separacji.

Osoby, którym prawnie nie przysługuje zachowek

W gronie nieuprawnionych do otrzymania zachowku wymienia się następujące osoby:

 1. Najbliżej spokrewnione osoby w linii prostej-wstępnej, czyli rodziców i dziadków osoby, do której należał spadek.
 2. Najbliżej spokrewnione osoby w linii bocznej, czyli siostry i bracia.
 3. Osoby krewne ale nie w stopniu najbliższym.
 4. Osoby spowinowacone ale nie w stopniu najbliższym.

Członkowie rodziny uprawnione do otrzymania zachowku, ale którym on jednak nie przysługuje to:

 1. Osoby wydziedziczone lub uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia.
 2. Osoby, które zrzekły się kiedyś określonego spadku.
 3. Osoby, które porzuciły spadek oraz małżonkowie będący w separacji.

Testament testamentowi nierówny

Istnieje kilka rodzajów testamentu: pisemny holograficzny, pisemny alograficzny, pisemny notarialny oraz mówiony. Spośród wyżej wymienionych testamentów najłatwiejszy do zrealizowania okazuje się testament pisemny notarialny. Wszystko przez to, że zostaje on sporządzony jako akt notarialny, a więc po prostu jako dokument prawny. A choć w starciu z zachowkiem, nawet testament pisemny notarialny może polec, to posiada on i tak największe szanse na wygraną ze wszystkich rodzajów testamentów – warto dlatego swoją ostatnią wolę precyzować u prawnika o specjalności notariusza.

Źródło: http://notariusz-derkowska.pl/czynnosci-notarialne/

Skomentuj