Warning: Use of undefined constant fixed - assumed 'fixed' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/razypl/domains/jejnieruchomosc.pl/public_html/wp-content/themes/moments/header.php on line 64
class="header_container_fixed">

Jej Nieruchomość - Królowa wśród nieruchomości

Jej Nieruchomość wita Cię w swoim świecie

Budowa domu – formalności

Wybudowanie domu to marzenie wielu osób. Każdy z nas chce posiadać swoje własne cztery kąty, a jeśli są one jeszcze z działką i ogródkiem to fakt ten będzie szczytem marzeń. Budowa domu jest jednak przedsięwzięciem i obarczonym wieloma formalnościami. Niestety nie możemy wykupić kawałka ziemi i zacząć dobrowolnie na niej budować tego, co chcemy. Jak zatem wyglądają owe formalności i jakie warunki należy spełnić, aby można było zacząć swobodnie budować swój wymarzony dom?

Kupno działki

Pierwszym krokiem, bo nawet nie formalnością, jaki będziesz musiał podjąć chcąc wybudować dom, będzie oczywiście zakup działki. Oczywiście wybór gruntu musi być przemyślany. Działka, na której można wybudować dom powinna spełniać pewne warunki, dlatego należy zapoznać się z dwoma dokumentami: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Gminy, zostaje w nim zawarte: jaka zabudowa jest dopuszczalna na danym terenie, jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy, linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz tym podobne rzeczy.

Kiedy dany teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warto jest wnieść o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskować o tę decyzję może każda zainteresowana osoba (nie musi być właścicielem działki). Właściwym organem do wydania decyzji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja jest ważna bezterminowo, chyba, że dla terenu objętego decyzją zostanie stworzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który różni się od ustaleń zawartych w decyzji.

Istotną kwestią, kiedy planujemy kupić działkę pod budowę domu, jest sprawdzenie czy ten teren posiada możliwość podłączenia się do mediów – kanalizacji, wody, gazu. Możliwym jest iż konieczne będzie wybudowanie studni lub szamba, a to wszystko musi znaleźć się w projekcie budowlanym i nie może zostać pominięte.

Projekt architektoniczny

Następny krok to projekt domu, tu możemy zdecydować się na gotowy projekt, bądź zamówić u architekta indywidualny projekt.

Projekt indywidualny może wykonać jedynie osoba uprawniona, czyli architekt, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest wpisany na listę członków właściwego samorządu. Projekt indywidualny pozwala nam bardziej popuścić wodze fantazji, chociaż decydując się na ten typ projektu należy liczyć się z wyższymi kosztami.

Gotowy projekt katalogowy to przede wszystkim niższe koszty, ale możliwości ingerowania w ustalenia autora projektu mogą dotyczyć tylko tego, co autor sam określił. Należy też wcześniej sprawdzić czy gotowy projekt będzie odpowiadał MPZM lub WZ. Wybierając projekt katalogowy trzeba liczyć się z tym, że musi on zostać zaadaptowany do kupionej działki, tzn. musi zostać sporządzona mapa zagospodarowania działki.

Dodatkowe formalności

Jeśli budowa naszego domu będzie wpływać na gospodarkę wodną  w rejonie lub będziemy korzystać w szczególny sposób z wód, niezbędne stanie się pozwolenie wodno-prawne.

Jeżeli działka jest zadrzewiona, a będziemy wycinać z niej drzewa, należy starać się o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew.

Pozwolenie na budowę domu lub zgłoszenie budowy domu

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) został uproszczony proces budowy domu, gdyż zezwolono na budowanie wolnostojących domów jednorodzinnych, które oddziałują w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, bez uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie w oparciu o zgłoszenie budowy domu. Zgłoszenie budowy domu wydaje się pozbawione większych formalności, ale istnieje tu dowolność, gdyż nadal można starać się o pozwolenie, które w niektórych przypadkach okazuje się i tak sprawniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przy procedurze zgłoszenia organ administracyjny może wnieść sprzeciw co znacznie wydłuża postępowanie.

Chcąc zgłosić budowę domu należy udać się do Starostwa Powiatowego z wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Zgłoszenia trzeba dokonać przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych. Licząc od dnia zgłoszenia czeka się 21 dni i jeśli organ administracyjny nie wniesie sprzeciwu to można rozpocząć budowę domu, najpierw udając się do Starostwa po ostemplowany projekt budowlany. Należy też pamiętać o odebraniu dziennika budowy, który to jest niezbędnym i obowiązkowym dokumentem każdej budowy. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli prace nie rozpoczną się w ciągu 3 lat od uzyskania zgody to należy budowę zgłosić kolejny raz.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia przy pozwoleniu na budowę domu należy udać się do Starostwa z wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Jeśli dokumentacja będzie kompletna to organ administracyjny wyda decyzję w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. Oczywiście termin ten może zarówno się wydłużyć – w przypadku niepełnej dokumentacji, lub skrócić, gdyż Starostwo w wielu przypadkach wydaje pozwolenie już po 2-3 tygodniach. Decyzję w sprawie pozwolenia wysyłana jest pocztą, jednak i tak należy udać się do Starostwa po ostemplowany projekt. W tym przypadku także należy pamiętać o dzienniku budowy.

Budowa

Rozpoczęcie prac budowlanych następuje już w czasie prac przygotowawczych, czyli geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie, niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu wraz z budową obiektów tymczasowych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej potrzebnej na czas budowy.

Przed rozpoczęciem prac należy w widocznym miejscu umieścić informacyjną tablicę budowlaną oraz poinformować właściwy organ o rozpoczęciu budowy.

To już wszystkie formalności, które należy dopełnić przed budową domu. Jest ich niestety dość dużo, ale w zasadzie nie ma co się martwić wszystko jest do zrealizowania, a cierpliwość w każdym segmencie życia popłaca. Budowa domu to bardzo dużo przedsięwzięcie (zapoznaj się z: oferta 6 Dzielnicy), dlatego nie jest to niczym dziwnym, iż wymaga tak dużych przygotowań.

Szukasz wykonawcy? Tu znajduje się kompleksowa oferta 6 Dzielnicy.

 

 

Skomentuj